Aplikácia eZáznam je plnohodnotnou náhradou papierovej formy výkazov práce a dodacích listov, čím urýchľuje zdĺhavé vypisovanie údajov. Pre prácu s aplikáciou eZáznam slúži viacero pridružených programov, ktoré urýchľujú a uľahčujú prácu s importnými alebo exportnými dátami. Samozrejmosťou je vytvorenie požadovanej aplikácie na želanie, či už na komunikáciu s aplikáciou alebo na editáciu dát z programu alebo do programu.

Aplikácia eZáznam

eZáznam je jednoduchá a efektívna tabletová aplikácia určená pre betonárky. Umožňuje rýchle a pohodlné vyplnenie dodacích listov a výkazov práce v niekoľkých jednoduchých krokoch.
 
Program si automaticky načítava importné súbory z miešadiel na betonárkach obsiahnuté informácie, ako m3 betónu, meno a adresa zákazníka či stavby, číslo zákazky alebo číslo dodacieho listu a mnoho ďalších. Po vybraní dodacieho listu vygenerovaného betonárkou sa všetky informácie z importného súboru predvyplnia do požadovaných polí v krokoch programu, takže nie je potrebné nič vypisovať. Následným jednoduchým vyplňovaním a potvrdzovaním údajov v jednotlivých krokoch vás program dovedie až k vytvoreniu elektronických dokumentov, ktoré sa automaticky po uložení odošlú na firemný server.

Aplikácia eZáznam

Všetky potrebné údaje ako meno vodiča, typ vozidla, ŠPZ vozidla, čas odchodu vozidla z betonárky alebo čas príchodu vozidla na stavenisko a pod. rýchlo vyplníte niekoľkými kliknutiami, takže sa nemusíte zdržiavať vypisovaním. Po skončení vykládky alebo prečerpávania betónu si môžete vyplnené údaje skontrolovať v prehľadnom sumári a následne nechať zákazníkovi podpísať dodací list a výkaz práce pomocou certifikovaného programu SIGNATUS, ktorý je plnohodnotný a právne rovnocenný s podpisom v papierovej verzií. Podpísané dokumenty môžete poslať zákazníkovi na email vyplnením mailovej adresy. Po podpísaní dokumentov, v prípade výpadku internetového pripojenia, sa dokumenty uložia v tablete a automaticky odošlú po opätovnom pripojení tabletu k internetu.

Aplikácia eZáznam

eZáznam je jednoduchá a efektívna tabletová aplikácia určená pre betonárky. Umožňuje rýchle a pohodlné vyplnenie dodacích listov a výkazov práce v niekoľkých jednoduchých krokoch.
 
Program si automaticky načítava importné súbory z miešadiel na betonárkach obsiahnuté informácie, ako m3 betónu, meno a adresa zákazníka či stavby, číslo zákazky alebo číslo dodacieho listu a mnoho ďalších. Po vybraní dodacieho listu vygenerovaného betonárkou sa všetky informácie z importného súboru predvyplnia do požadovaných polí v krokoch programu, takže nie je potrebné nič vypisovať. Následným jednoduchým vyplňovaním a potvrdzovaním údajov v jednotlivých krokoch vás program dovedie až k vytvoreniu elektronických dokumentov, ktoré sa automaticky po uložení odošlú na firemný server.

Aplikácia eZáznam

Všetky potrebné údaje ako meno vodiča, typ vozidla, ŠPZ vozidla, čas odchodu vozidla z betonárky alebo čas príchodu vozidla na stavenisko a pod. rýchlo vyplníte niekoľkými kliknutiami, takže sa nemusíte zdržiavať vypisovaním. Po skončení vykládky alebo prečerpávania betónu si môžete vyplnené údaje skontrolovať v prehľadnom sumári a následne nechať zákazníkovi podpísať dodací list a výkaz práce pomocou certifikovaného programu SIGNATUS, ktorý je plnohodnotný a právne rovnocenný s podpisom v papierovej verzií. Podpísané dokumenty môžete poslať zákazníkovi na email vyplnením mailovej adresy. Po podpísaní dokumentov, v prípade výpadku internetového pripojenia, sa dokumenty uložia v tablete a automaticky odošlú po opätovnom pripojení tabletu k internetu.

Domiešavač

 

 • Evidencia množstva naloženého betónu a času odjazdu z betonárky
 • Evidencia času príjazdu na stavenisko a začiatku vykládky betónu
 • Evidencia oneskorenia vykládky betónu s možnosťou uvedenia dôvodu
 • Evidencia času ukončenia vykládky betónu a vygenerovanie dodacieho listu
 • Podpísanie dodacieho listu a výkazu práce priamo v tablete
 • Možnosť odoslať podpísané dokumenty zákazníkovi na email

Betónpumpa

 

 • Evidencia množstva prečerpaných m3 betónu
 • Evidencia doby čerpania betónu
 • Možnosť zadania množstva drátkobetónu, ak je použitý
 • Možnosť zadania metrov prídavných hadíc, ak sú použité
 • Evidencia použitej chémie pri čerpaní betónu
 • Podpísanie výkazu práce priamo v tablete

Domiešavač

 

 • Evidencia množstva naloženého betónu a času odjazdu z betonárky
 • Evidencia času príjazdu na stavenisko a začiatku vykládky betónu
 • Evidencia oneskorenia vykládky betónu s možnosťou uvedenia dôvodu
 • Evidencia času ukončenia vykládky betónu a vygenerovanie dodacieho listu
 • Podpísanie dodacieho listu a výkazu práce priamo v tablete
 • Možnosť odoslať podpísané dokumenty zákazníkovi na email

Betónpumpa

 

 • Evidencia množstva prečerpaných m3 betónu
 • Evidencia doby čerpania betónu
 • Možnosť zadania množstva drátkobetónu, ak je použitý
 • Možnosť zadania metrov prídavných hadíc, ak sú použité
 • Evidencia použitej chémie pri čerpaní betónu
 • Podpísanie výkazu práce priamo v tablete

Ukážka obrazoviek a práce s aplikáciou

Pridružené programy k aplikácii eZáznam

Editor zoznamov

 
Editor zoznamov slúži na vytváranie a uchovávanie údajov o zamestnancoch, vozovom parku alebo čomkoľvek, čo je potrebné  mať prehľadne uchované a spravované. Vybrané údaje je možné exportovať do aplikácie eZáznam, kde slúžia pre načítanie ŠPZ vozidiel, mien vodičov a pod. Po zmene alebo doplnení údajov v editore sa automaticky aktualizujú tiež údaje v aplikácii eZáznam. Zoznamy je možné jednoducho vytlačiť alebo exportovať do pdf súboru.

Prehľadná štatistika

 
Program Štatistika vám umožní prehľadne a rýchlo sledovať všetky potrebné informácie o pracovných výkonoch v reálnom čase. Vždy, po vytvorení dodacieho listu alebo výkazu práce v aplikácii eZáznam, sa údaje zobrazia aj v programe Štatistika, takže k dispozícii máte vždy aktuálne dáta. Jednoduchým filtrovaním dát podľa vybraného obdobia, konkrétneho vozidla alebo vodiča, rýchlo vyhľadáte presne tie informácie, ktoré potrebujete.