Aplikácia eZáznam je plnohodnotnou náhradou papierovej formy výkazov práce a dodacích listov, čím urýchľuje zdĺhavé vypisovanie údajov. Pre prácu s aplikáciou eZáznam slúži viacero pridružených programov, ktoré urýchľujú a uľahčujú prácu s importnými alebo exportnými dátami. Samozrejmosťou je vytvorenie požadovanej aplikácie na želanie, či už na komunikáciu s aplikáciou alebo na editáciu dát z programu alebo do programu.

Aplikácia eZáznam

eZáznam je jednoduchá a efektívna tabletová aplikácia určená pre betonárky. Umožňuje rýchle a pohodlné vyplnenie dodacích listov a výkazov práce v niekoľkých jednoduchých krokoch.
 
Program si automaticky načítava importné súbory z miešadiel na betonárkach obsiahnuté informácie, ako m3 betónu, meno a adresa zákazníka či stavby, číslo zákazky alebo číslo dodacieho listu a mnoho ďalších. Po vybraní dodacieho listu vygenerovaného betonárkou sa všetky informácie z importného súboru predvyplnia do požadovaných polí v krokoch programu, takže nie je potrebné nič vypisovať. Následným jednoduchým vyplňovaním a potvrdzovaním údajov v jednotlivých krokoch vás program dovedie až k vytvoreniu elektronických dokumentov, ktoré sa automaticky po uložení odošlú na firemný server.

Aplikácia eZáznam

Všetky potrebné údaje ako meno vodiča, typ vozidla, ŠPZ vozidla, čas odchodu vozidla z betonárky alebo čas príchodu vozidla na stavenisko a pod. rýchlo vyplníte niekoľkými kliknutiami, takže sa nemusíte zdržiavať vypisovaním. Po skončení vykládky alebo prečerpávania betónu si môžete vyplnené údaje skontrolovať v prehľadnom sumári a následne nechať zákazníkovi podpísať dodací list a výkaz práce pomocou certifikovaného programu SIGNATUS, ktorý je plnohodnotný a právne rovnocenný s podpisom v papierovej verzií. Podpísané dokumenty môžete poslať zákazníkovi na email vyplnením mailovej adresy. Po podpísaní dokumentov, v prípade výpadku internetového pripojenia, sa dokumenty uložia v tablete a automaticky odošlú po opätovnom pripojení tabletu k internetu.

Aplikácia eZáznam

eZáznam je jednoduchá a efektívna tabletová aplikácia určená pre betonárky. Umožňuje rýchle a pohodlné vyplnenie dodacích listov a výkazov práce v niekoľkých jednoduchých krokoch.
 
Program si automaticky načítava importné súbory z miešadiel na betonárkach obsiahnuté informácie, ako m3 betónu, meno a adresa zákazníka či stavby, číslo zákazky alebo číslo dodacieho listu a mnoho ďalších. Po vybraní dodacieho listu vygenerovaného betonárkou sa všetky informácie z importného súboru predvyplnia do požadovaných polí v krokoch programu, takže nie je potrebné nič vypisovať. Následným jednoduchým vyplňovaním a potvrdzovaním údajov v jednotlivých krokoch vás program dovedie až k vytvoreniu elektronických dokumentov, ktoré sa automaticky po uložení odošlú na firemný server.

Aplikácia eZáznam

Všetky potrebné údaje ako meno vodiča, typ vozidla, ŠPZ vozidla, čas odchodu vozidla z betonárky alebo čas príchodu vozidla na stavenisko a pod. rýchlo vyplníte niekoľkými kliknutiami, takže sa nemusíte zdržiavať vypisovaním. Po skončení vykládky alebo prečerpávania betónu si môžete vyplnené údaje skontrolovať v prehľadnom sumári a následne nechať zákazníkovi podpísať dodací list a výkaz práce pomocou certifikovaného programu SIGNATUS, ktorý je plnohodnotný a právne rovnocenný s podpisom v papierovej verzií. Podpísané dokumenty môžete poslať zákazníkovi na email vyplnením mailovej adresy. Po podpísaní dokumentov, v prípade výpadku internetového pripojenia, sa dokumenty uložia v tablete a automaticky odošlú po opätovnom pripojení tabletu k internetu.

Domiešavač

 

 • Evidencia množstva naloženého betónu a času odjazdu z betonárky
 • Evidencia času príjazdu na stavenisko a začiatku vykládky betónu
 • Evidencia oneskorenia vykládky betónu s možnosťou uvedenia dôvodu
 • Evidencia času ukončenia vykládky betónu a vygenerovanie dodacieho listu
 • Podpísanie dodacieho listu a výkazu práce priamo v tablete
 • Možnosť odoslať podpísané dokumenty zákazníkovi na email

Betónpumpa

 

 • Evidencia množstva prečerpaných m3 betónu
 • Evidencia doby čerpania betónu
 • Možnosť zadania množstva drátkobetónu, ak je použitý
 • Možnosť zadania metrov prídavných hadíc, ak sú použité
 • Evidencia použitej chémie pri čerpaní betónu
 • Podpísanie výkazu práce priamo v tablete

Domiešavač

 

 • Evidencia množstva naloženého betónu a času odjazdu z betonárky
 • Evidencia času príjazdu na stavenisko a začiatku vykládky betónu
 • Evidencia oneskorenia vykládky betónu s možnosťou uvedenia dôvodu
 • Evidencia času ukončenia vykládky betónu a vygenerovanie dodacieho listu
 • Podpísanie dodacieho listu a výkazu práce priamo v tablete
 • Možnosť odoslať podpísané dokumenty zákazníkovi na email

Betónpumpa

 

 • Evidencia množstva prečerpaných m3 betónu
 • Evidencia doby čerpania betónu
 • Možnosť zadania množstva drátkobetónu, ak je použitý
 • Možnosť zadania metrov prídavných hadíc, ak sú použité
 • Evidencia použitej chémie pri čerpaní betónu
 • Podpísanie výkazu práce priamo v tablete

Ukážka obrazoviek a práce s aplikáciou

Pridružené programy k aplikácii eZáznam

Editor zoznamov

 
Editor zoznamov slúži na vytváranie a uchovávanie údajov o zamestnancoch, vozovom parku alebo čomkoľvek, čo je potrebné  mať prehľadne uchované a spravované. Vybrané údaje je možné exportovať do aplikácie eZáznam, kde slúžia pre načítanie ŠPZ vozidiel, mien vodičov a pod. Po zmene alebo doplnení údajov v editore sa automaticky aktualizujú tiež údaje v aplikácii eZáznam. Zoznamy je možné jednoducho vytlačiť alebo exportovať do pdf súboru.

Prehľadná štatistika

 
Program Štatistika vám umožní prehľadne a rýchlo sledovať všetky potrebné informácie o pracovných výkonoch v reálnom čase. Vždy, po vytvorení dodacieho listu alebo výkazu práce v aplikácii eZáznam, sa údaje zobrazia aj v programe Štatistika, takže k dispozícii máte vždy aktuálne dáta. Jednoduchým filtrovaním dát podľa vybraného obdobia, konkrétneho vozidla alebo vodiča, rýchlo vyhľadáte presne tie informácie, ktoré potrebujete.

Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu. View more
Prijať všetky
Odmietnúť