Dnešná doba je typická modernizáciou a zjednodušovaním riešení. Aplikácie sprevádzajú celý náš deň. Zvyšujúcim sa počtom aplikácií sa priamoúmerne zvyšuje aj požadovaná kvalita. Zákazníci očakávajú čo najviac personalizované inteligentné aplikácie, ktoré im ušetria čas a zjednodušia prácu. My naše dlhoročné skúsenosti preto venujeme aj tvorbe a vývoju custom aplikácií. Orientujeme sa na spoločnosti, ktoré chcú svoju prácu zefektívniť a zmodernizovať. Dáta presúvame do virtuálnej formy, čo šetrí nielen životné prostredie ale aj váš čas a priestor. Dokumenty a súbory uložené v elektronickej podobe je možné kedykoľvek vytlačiť alebo použiť na ďalšie spracovanie, napr. pre fakturáciu, skladové hospodárstvo, štatistické údaje a pod.
Našu ponuku v súčasnej dobe tvoria aplikácie na tvorbu elektronických dodacích listov, výkazov práce a plánovanie práce. Custom aplikácie vyvíjame podľa požiadaviek zákazníka. Snažíme sa im vždy v plnom rozsahu vyhovieť a navrhnúť ideálne riešenie.
GPS Portal - Master

 

Aplikácia eZáznam je efektívna tabletová aplikácia určená špeciálne pre betonárky. Umožňuje jednoduché vyplnenie výkazov práce v niekoľkých krokoch a tvorbu elektronických dodacích listov. Program si automaticky načítava importné súbory pre dodacie listy, v ktorých sú obsiahnuté všetky potrebné údaje. Tieto sa následne automaticky vyplňujú do požadovaných polí v jednotlivých krokoch programu. V závere aplikácia vygeneruje dodací list a výkaz práce v elektronickej podobe. Hneď po podpísaní môžu byť dokumenty zaslané odberateľovi na email. Program dokáže generovať aj súbory pre fakturáciu, dochádzkový systém, skladové hospodárstvo, štatistiku a iné.

GPS Portal - CAN BUS

 

Aplikácia eVáha je jednoduchá a efektívna tabletová aplikácia určená pre prepravcov štrku, piesku, zeminy a iných, sypkých materiálov. Umožňuje rýchle a pohodlné vyplnenie dodacieho listu v niekoľkých jednoduchých krokoch. Program si dokáže automaticky načíť importné súbory obsiahnuté rôznymi informáciami. Následne automaticky vyplní údaje z importného súboru do požadovaných polí v jednotlivých krokoch, takže nie je potrebné tieto údaje zadávať ručne. Program vás následne prevedie niekoľkými jednoduchými krokmi, po absolvovaní ktorých je vygenerovaný elektronický dodací list, pripravený pre odberateľa k podpisu.

GPS Portal - Tacho

 

Dispečerský program slúži na evidenciu zákaziek a plánovanie práce v oblasti nákladnej dopravy. Uľahčuje komunikáciu medzi dispečermi, strojníkmi a ďalšími užívateľmi programu. Zobrazuje informácie o naplánovaných a uskutočnených zákazkách, vyťaženosti vozidiel, prítomnosti vodičov a rôzne iné údaje. Dáva možnosť pridelenia užívateľských práv a individuálneho nastavenia programu pre každého užívateľa. Obsahuje tiež evidenciu prevádzok, vozidiel, pracovníkov, či odberateľov. Program komunikuje online s centrálnou databázou a dokáže tak v reálnom čase upozorniť na zmeny v zákazke, neprítomnosť pracovníkov, nedostupnosť vozidiel a pod.

GPS Portal - Master
Aplikácia eZáznam je efektívna tabletová aplikácia určená špeciálne pre betonárky. Umožňuje jednoduché vyplnenie výkazov práce v niekoľkých krokoch a tvorbu elektronických dodacích listov. Program si automaticky načítava importné súbory pre dodacie listy, v ktorých sú obsiahnuté všetky potrebné údaje. Tieto sa následne automaticky vyplňujú do požadovaných polí v jednotlivých krokoch programu. V závere aplikácia vygeneruje dodací list a výkaz práce v elektronickej podobe. Hneď po podpísaní môžu byť dokumenty zaslané odberateľovi na email. Program dokáže generovať aj súbory pre fakturáciu, dochádzkový systém, skladové hospodárstvo, štatistiku a iné.

GPS Portal - CAN BUS
Aplikácia eVáha je jednoduchá a efektívna tabletová aplikácia určená pre prepravcov štrku, piesku, zeminy a iných, sypkých materiálov. Umožňuje rýchle a pohodlné vyplnenie dodacieho listu v niekoľkých jednoduchých krokoch. Program si dokáže automaticky načíť importné súbory obsiahnuté rôznymi informáciami. Následne automaticky vyplní údaje z importného súboru do požadovaných polí v jednotlivých krokoch, takže nie je potrebné tieto údaje zadávať ručne. Program vás následne prevedie niekoľkými jednoduchými krokmi, po absolvovaní ktorých je vygenerovaný elektronický dodací list, pripravený pre odberateľa k podpisu.

GPS Portal - Tacho
Dispečerský program slúži na evidenciu zákaziek a plánovanie práce v oblasti nákladnej dopravy. Uľahčuje komunikáciu medzi dispečermi, strojníkmi a ďalšími užívateľmi programu. Zobrazuje informácie o naplánovaných a uskutočnených zákazkách, vyťaženosti vozidiel, prítomnosti vodičov a rôzne iné údaje. Dáva možnosť pridelenia užívateľských práv a individuálneho nastavenia programu pre každého užívateľa. Obsahuje tiež evidenciu prevádzok, vozidiel, pracovníkov, či odberateľov. Program komunikuje online s centrálnou databázou a dokáže tak v reálnom čase upozorniť na zmeny v zákazke, neprítomnosť pracovníkov, nedostupnosť vozidiel a pod.
Našla by niektorá z uvedených aplikácii uplatnenie vo vašej spoločnosti? Alebo potrebujete riešenie pre iné pracovné postupy?
Povedzte nám vaše požiadavky. My vám pripravíme projekt aplikácie s cenovou ponukou. Úplne nezáväzne.