OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

   

  Priezvisko a meno | Názov spoločnosti:  


  Korešpondenčná / Fakturačná adresa:  

  IČO:  

  Kontaktná osoba:  

  Email:  

  Telefón:  

  Užívateľské meno:  


  Telefónne čísla imobilizácie vozidla:  

   

   

  Objekt monitoringu / Údaje o vozidle:  
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Požadovaná doba uchovávania histórie dát vozidla:  

  Cyklus platieb za služby:  

  Roamingové služby:  

  Voliteľné príslušenstvo a funkcie:  
  Imobilizácia vozidla
  Dodatočný alarm vozidla
  Identifikácia vodičov
  Meranie spotreby paliva
  Inštalácia palivovej sondy
  Diaľkové sťahovanie dát z tachografu vozidla

   
  Poznámka:  

   

   

  Vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov:
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

  Vyjadrenie súhlasu so zasielaním elektronickej faktúry:
  Súhlasím so zasielaním elektronických faktúr na poskytnutú emailovú adresu.

  Akceptovanie Všeobecných obchodných podmienok poskytovania služby GPS monitoringu:
  Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovania služby GPS monitoringu.

  Vyhlásenie:
  Vyhlasujem, že, ako osoba uvedená v tomto formulári, som vlastníkom alebo mám plné právo zastupovať vlastníka uvedených objektov monitoringu, na ktoré dávam inštalovať GPS systém. Zároveň vyhlasujem, že GPS zariadenia a služby elektronického monitoringu poskytované spoločnosťou Mimicar s.r.o., divízia GPS Portal, IČO 44854579 nebudem ja, ani mnou zastupovaná osoba / spoločnosť využívať na sledovanie osôb bez ich písomného súhlasu, ani na sledovanie cudzích objektov bez písomného súhlasu ich vlastníka, ani na páchanie akejkoľvek trestnej činnosti, ani žiadnym iným nezákonným spôsobom.

   

   

   Priezvisko a meno | Názov spoločnosti:

   Korešpondenčná / Fakturačná adresa:

   IČO:

   Kontaktná osoba:

   Email:

   Telefón:

   Užívateľské meno:

   Telefónne čísla imobilizácie vozidla:

    

   Objekt monitoringu / Údaje o vozidle:
   1.
   2.
   3.
   4.
   5.
    

   Požadovaná doba uchovávania histórie dát vozidla:

   Cyklus platieb za služby:

   Roamingové služby:

   Voliteľné príslušenstvo a funkcie:
   Imobilizácia vozidla
   Dodatočný alarm vozidla
   Identifikácia vodičov
   Meranie spotreby paliva
   Inštalácia palivovej sondy
   Diaľkové sťahovanie dát z tachografu vozidla
    

   Poznámka:

    

   Vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov:
   Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

   Vyjadrenie súhlasu so zasielaním elektronickej faktúry:
   Súhlasím so zasielaním elektronických faktúr na poskytnutú emailovú adresu.

   Akceptovanie Všeobecných obchodných podmienok poskytovania služby GPS monitoringu:
   Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovania služby GPS monitoringu.

   Vyhlásenie:
   Vyhlasujem, že, ako osoba uvedená v tomto formulári, som vlastníkom alebo mám plné právo zastupovať vlastníka uvedených objektov monitoringu, na ktoré dávam inštalovať GPS systém. Zároveň vyhlasujem, že GPS zariadenia a služby elektronického monitoringu poskytované spoločnosťou Mimicar s.r.o., divízia GPS Portal, IČO 44854579 nebudem ja, ani mnou zastupovaná osoba / spoločnosť využívať na sledovanie osôb bez ich písomného súhlasu, ani na sledovanie cudzích objektov bez písomného súhlasu ich vlastníka, ani na páchanie akejkoľvek trestnej činnosti, ani žiadnym iným nezákonným spôsobom.

    

    


    

    


   Chránime Vaše osobné údaje poskytnuté v rozsahu tohto formulára. Pre viac informácií KLIKNITE TU.