MERANIE SPOTREBY PALIVA


Jednou z najdôležitejších súčastí nášho systému je funkcia merania spotreby paliva. Táto funkcia patrí medzi najefektívnejšie nástroje, vďaka ktorým je možné ušetriť viac ako 30% prevádzkových nákladov monitorovaných vozidiel.

V závislosti od typu vozidla sú naše riešenia snímania stavu a spotreby paliva založené na viacerých spôsoboch.

Samozrejmosťou je nepriame meranie spotreby paliva matematickým výpočtom. Jednoduchým zadaním priemerných spotrieb v nastaveniach vozidla získate po vygenerovaní reportov dokonalý prehľad o spotrebách paliva vozidiel a jednotlivých vodičov.

Presné meranie spotreby a snímanie aktuálneho množstva paliva v nádržiach je možné pomocou prepojenia GPS jednotky s CAN BUS zbernicou vozidla. Na tieto účely sa používa dodatočný hardvér, ktorý je možné pripojiť takmer do všetkých typov vozidiel. Tento spôsob dokáže efektívne zaznamenávať nielen jednotlivé tankovania, ale aj úbytky paliva v prípade krádeže.

Ďalšou možnosťou presného a spoľahlivého merania spotreby paliva je inštalácia kapacitnej sondy alebo palivového prietokomeru do palivovej sústavy vozidla. Meranie týmto spôsobom prebieha v reálnom čaše a systém dokáže detekovať aj tie najmenšie zmeny týkajúce sa spotreby alebo množstva paliva v nádrži.

Vďaka naším technickým riešeniam a následným spracovaním reportov máte dokonalý prehľad o spotrebách vozidiel a jednotlivých tankovaniach. Tieto údaje sú plne akceptované Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky a nadspotrebu paliva je tak možné uplatniť ako daňový výdavok.

Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu. View more
Prijať všetky
Odmietnúť