Master


Master je základný balík firemných riešení. Zahŕňa najdôležitejšie funkcie ako online sledovanie vozidiel, meranie spotreby paliva doplnkovým nainštalovaním palivovej sondy ako aj meranie štýlu jazdy vodiča, generovanie knihy jázd, bezpečnostné hlásenia a mnoho ďalších.

Každý balík firemných riešení obsahuje hardvérové príslušenstvo, precíznu montáž do vozidla a aktiváciu zákazníckeho účtu v našom systéme.

Uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou.

Ďalšie funkcie: