+421 911 642 084 EMAIL FACEBOOK INSTAGRAM
PRIHLÁSENIE

eZaznam

eZaznam je jednoduchá a efektívna tabletová aplikácia určená pre betonárky. Umožňuje rýchle a pohodlné vyplnenie dodacích listov a výkazov postupne podľa krokov.

Program si automaticky načítava importné súbory z miešadiel na betonárkach obsiahnuté informáciami ako počet m3 betónu, meno a adresa zákazníka či stavby, číslo zakázky alebo číslo dodacieho listu a mnoho ďalších. Po vybraní dodacieho listu vygenerovanom betonárkou, sa všetky imformácie v importnom súbore predvyplnia do požadovaných polí v krokoch programu, takže už nemusíte nič vypisovať.  Následným jednoduchým vypĺnaním jednotlivých krokov Vás program prevedie všetkými potrebnými informáciami na vytvorenie elektronického dokumentu, ktorý sa automaticky po uložení odošle na firemný server.

 

Všetky potrebné údaje ako meno vodiča, typ vozidla, ŠPZ vozidla, čas odchodu vozidla z betonárky alebo čas príchodu vozidla na stavenisko a iných potrebných časov rýchlo vyplníte z ponúkaného výberu zoznamu, takže sa nemusíte zdržiavať vypisovaním. Po skončení vykládky alebo prečerpávania betónu si môžete vyplnené údaje skontrolovať v prehľadnom sumári a v prípade správnosti údajov Vám zákazník podpíše dodací list alebo výkaz pomocou certifikovaného programu SIGNATUS, ktorý je polnohodnotný a právne rovnocenný s podpisom ako v papierovej verzií. Podpísané dokumenty môžete poslať zákazníkovy na mail vyplnením mailovej adresy. Po podpísaní dokumnetov v prípade výpadku internetového pripojenia sa dokumenty uložia v tablete a automaticky odošlú po opätovnom pripojení tabletu k internetu. Taktiež všetky doslané dokumenty na server si môžete rýchlo skontrolovať, či sú vporiadku uložené na serveri.

“ Program eZaznam plnhodnotne nahrádza papierovú formu a tým urýchľuje pracné vypisovanie všetkých údajov. „

 

Autodomiešavač

  • Evidencia času nakládky betónu a prevezeného množstva m3 betónu 

  • Evidencia prestoju a zaznamenanie dôvodu

  • Možné spojenie s typom betónpumpy a následná evidencia prečerpaných m3 betónu

  • Tvorba oboch dokumentov dodacieho listu a výkazu

Betónpumpa

  • Evidencia množstva prečerpaných m3 betónu 

  • Evidencia doby vykládky betónu

  • Možnosť zadania množstva drátkobetónu ak je použitý

  • Možnosť zadania  metrov prídavných hadíc ak je potreba

  • Evidencia použitej chémie, nemožnosť výplachu pumpy alebo zbytočného príjazdu na stavenisko

Ukážky z programu:

Pre prácu s eZaznamom slúži viacero prirdružených programov, ktoré urýchľujú a uľahčujú prácu s importnými alebo exportnými dátami. Samozrejmosťou je vytvorenie požadovanej aplikácie na želanie, či už na komunikáciu s eZaznamom, alebo na editáciu dát z programu alebo do programu.

Pridružené programy k eZaznamu

Editor zoznamov

Editor zoznamov slúži na vytváranie a uchovávanie údajov ako napr. interných alebo externých zamestnancov, o firemnom vozovom parku alebo čokoľvek, čo potrebujete  mať prehľadne uchované a spravované. Niektoré zoznamy sa môžu posielať do eZaznamu a tak môžu mať vodiči v programe vždy na výber iba jednodné údaje. Jednoduchou zmenou alebo doplnením údajov v editore do zoznamu, sa program eZaznam automaticky aktualizuje. Zoznamy si môžete pohodlne vytlačiť alebo exportovať do pdf súboru. 

Prehľadná štatistika

Program Štatistika Vám umožní prehľadne a rýchlo sledovať všetky potrebné informácie v reálnom čase. Vždy po vytvorený dodacieho listu alebo výkazu v eZazname sa údaje ihneď zobrazia aj v programe, takže dáta budete mať vždy aktuálne po celú dobu. Jednoduchým filtrovaným podľa dátumu, vozidla alebo vodiča, vždy nájdete presne čo hladáte. Zobrazované údaje si môžete jednoducho vytlačiť, kde si samy zvolíťe aké stĺpce z tabuľky potrebujete. Samozrejmosťou je aj export dát do súboru csv či xml. Potrebovali by ste zmenu exportného súboru, doplniť filtrovanie či dorobenie novej funkcionality? Ku každému zákazníkovy pristupujeme individuálne a s maximálnou ústretovosťou.