+421 911 642 084 EMAIL FACEBOOK INSTAGRAM
PRIHLÁSENIE

Program eVaha je jednoduchá a efektívna tabletová aplikácia určená pre prepravcov štrku alebo piesku . Umožňuje rýchle a pohodlné vyplnenie a výkazov postupne podľa krokov. Program si automaticky načítava importné súbory obsiahnuté rôznymi informáciami (podľa potreby). Po vybraní dodacieho listu vygenerovanom betonárkou, sa všetky imformácie v importnom súbore predvyplnia do požadovaných polí v krokoch programu, takže už nemusíte nič vypisovať.  Následným jednoduchým vypĺnaním jednotlivých krokov Vás program prevedie všetkými potrebnými informáciami na vytvorenie elektronického dokumentu, ktorý sa automaticky po uložení odošle na firemný server. Všetky potrebné údaje ako meno vodiča, typ vozidla, ŠPZ vozidla a iných potrebných údajov rýchlo vyplníte z ponúkaného výberu zoznamu, takže sa nemusíte zdržiavať vypisovaním. Odváženie vozidla prebieha z pohodlia vodičovej kabíny jednoduchým stlačením tlačidla. Po vyplnení všetkych potrebných údajov si ich môžete skontrolovať v prehľadnom sumári a v prípade správnosti údajov Vám zákazník podpíše výkaz pomocou certifikovaného programu SIGNATUS, ktorý je polnohodnotný a právne rovnocenný s podpisom ako v papierovej verzií. Po podpísaní dokumnetov v prípade výpadku internetového pripojenia sa dokumenty uložia v tablete a automaticky odošlú po opätovnom pripojení tabletu k internetu.

Pre prácu s eVahou slúži viacero prirdružených programov, ktoré urýchľujú a uľahčujú prácu s importnými alebo exportnými dátami. Samozrejmosťou je vytvorenie požadovanej aplikácie na želanie, či už na komunikáciu s eVahou, alebo na editáciu dát z programu alebo do programu.

Pridružené programy k eVáhe

Prehľadná štatistika

Program Štatistika Vám umožní prehľadne a rýchlo sledovať všetky potrebné informácie v reálnom čase. Vždy po vytvorený dodacieho listu alebo výkazu v eVahe sa údaje ihneď zobrazia aj v programe, takže dáta budete mať vždy aktuálne po celú dobu. Jednoduchým filtrovaným podľa dátumu, vozidla alebo vodiča, vždy nájdete presne čo hladáte. Zobrazované údaje si môžete jednoducho vytlačiť, kde si samy zvolíťe aké stĺpce z tabuľky potrebujete. Samozrejmosťou je aj export dát do súboru csv či xml. Potrebovali by ste zmenu exportného súboru, doplniť filtrovanie či dorobenie novej funkcionality? Ku každému zákazníkovy pristupujeme individuálne a s maximálnou ústretovosťou.

Editor zoznamov

Editor zoznamov slúži na vytváranie a uchovávanie údajov ako napr. interných alebo externých zamestnancov, o firemnom vozovom parku alebo čokoľvek, čo potrebujete  mať prehľadne uchované a spravované. Niektoré zoznamy sa môžu posielať do eVahy a tak môžu mať vodiči v programe vždy na výber iba jednodné údaje. Jednoduchou zmenou alebo doplnením údajov v editore do zoznamu, sa program eVaha automaticky aktualizuje. Zoznamy si môžete pohodlne vytlačiť alebo exportovať do pdf súboru.