ŽIADOSŤ O DEAKTIVÁCIU SLUŽIEB
ŽIADOSŤ O DEAKTIVÁCIU SLUŽIEB

   

  Priezvisko a meno | Názov spoločnosti:  

  IČO:  

  Splnomocnená osoba:  

  Email:  

  Telefón:  

   

   

  Predmet žiadosti:  
  Dočasné pozastavenie služieb GPS monitoringu pre uvedené objekty.Deaktivácia služieb GPS monitoringu pre uvedené objekty.Trvalé zrušenie služieb a účtu v systéme GPS Portal

  Požadujete zálohovať dáta z deaktivovaných objektov?
  ÁnoNie

  ŠPZ alebo názov objektov, ktoré požadujete deaktivovať:  

   

   

  Spôsob deaktivácie služieb GPS monitoringu:

  Demontážou hardware a uvedením objektov monitoringu do pôvodného stavu za poplatok vo výške á/30,00€ bez DPH, vrátane všetkých nákladov spojených s demontážou HW, okrem cestovných nákladov. Žiadateľom zakúpený HW s výnimkou SIM karty zostáva i naďalej majetkom žiadateľa.Bezplatnou deaktiváciou SIM kariet. Som si plne vedomý/-á, že vo vozidle/vozidlách ostane nefunkčný hardware, ktorý môže bez technického dozoru spôsobiť škody. Týmto preberám dňom deaktivácie služieb všetku zodpovednosť za HW umiestnený vo vozidle/vozidlách a za prípadné v budúcnosti vzniknuté škody nesiem plnú zodpovednosť.

   

  Likvidácia osobných údajov (v prípade žiadosti o zrušenie účtu v systéme GPS Portal):

  Žiadam spoločnosť Mimicar s.r.o. o likvidáciu všetkých, v minulosti mnou alebo spoločnosťou, ktorú zastupujem, poskytnutých osobných údajov v súlade nariadením Rady EÚ a Európskeho parlamentu č: 2016/679 a zákonom č: 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.Žiadam spoločnosť Mimicar s.r.o. o uchovanie všetkých, v minulosti mnou alebo spoločnosťou, ktorú zastupujem, poskytnutých osobných údajov až do písomného odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov z dôvodu možného využitia poskytovaných služieb v budúcnosti.

   

  Vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov:

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

   

   

   Priezvisko a meno | Názov spoločnosti:

   IČO:

   Splnomocnená osoba:

   Email:

   Telefón:

    

   Predmet žiadosti:
   Dočasné pozastavenie služieb GPS monitoringu pre uvedené objekty.Deaktivácia služieb GPS monitoringu pre uvedené objekty.Trvalé zrušenie služieb a účtu v systéme GPS Portal
    

   Požadujete zálohovať dáta z deaktivovaných objektov?
   ÁnoNie
    

   ŠPZ alebo názov objektov, ktoré požadujete deaktivovať:

    

   Spôsob deaktivácie služieb GPS monitoringu:

   Demontážou hardware a uvedením objektov monitoringu do pôvodného stavu za poplatok vo výške á/30,00€ bez DPH, vrátane všetkých nákladov spojených s demontážou HW, okrem cestovných nákladov. Žiadateľom zakúpený HW s výnimkou SIM karty zostáva i naďalej majetkom žiadateľa.Bezplatnou deaktiváciou SIM kariet. Som si plne vedomý/-á, že vo vozidle/vozidlách ostane nefunkčný hardware, ktorý môže bez technického dozoru spôsobiť škody. Týmto preberám dňom deaktivácie služieb všetku zodpovednosť za HW umiestnený vo vozidle/vozidlách a za prípadné v budúcnosti vzniknuté škody nesiem plnú zodpovednosť.

    

   Likvidácia osobných údajov (v prípade žiadosti o zrušenie účtu v systéme GPS Portal):

   Žiadam spoločnosť Mimicar s.r.o. o likvidáciu všetkých, v minulosti mnou alebo spoločnosťou, ktorú zastupujem, poskytnutých osobných údajov v súlade nariadením Rady EÚ a Európskeho parlamentu č: 2016/679 a zákonom č: 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.Žiadam spoločnosť Mimicar s.r.o. o uchovanie všetkých, v minulosti mnou alebo spoločnosťou, ktorú zastupujem, poskytnutých osobných údajov až do písomného odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov z dôvodu možného využitia poskytovaných služieb v budúcnosti.

    

   Vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov:

   Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

    

    


    

    


   Chránime Vaše osobné údaje poskytnuté v rozsahu tohto formulára. Pre viac informácií KLIKNITE TU.
   UPOZORNENIE:

   Dočasne pozastavené alebo deaktivované služby GPS monitoringu budú pozastavené alebo deaktivované k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom zákazník požiadal o pozastavenie alebo deaktivovanie služieb. Zrušením služieb a účtu v systéme GPS Portal zároveň zaniká účinnosť Zmluvy. Upozorňujeme užívateľov, aby si pred podaním žiadosti o deaktiváciu služieb GPS monitoringu stiahli z webovej aplikácie všetky potrebné reporty z vozidiel. Po deaktivovaní služieb budú všetky dáta zo systému nenávratne odstránené.


   Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu. View more
   Prijať všetky
   Odmietnúť