OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR


Meno a priezvisko | Názov spoločnosti:  

Korešpondenčná / Fakturačná adresa:  

IČO:  

Kontaktná osoba:  

Email:  

Telefón:  

Užívateľské meno:  

Telefónne čísla imobilizácie vozidla:  

Údaje o vozidle:  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cyklus platieb za služby:  

Roamingové služby:  

Voliteľné príslušenstvo a funkcie:  
Imobilizácia vozidla
Dodatočný alarm vozidla
Identifikácia vodičov
Meranie spotreby paliva
Inštalácia palivovej sondy
Diaľkové sťahovanie dát z tachografu vozidla

 
Poznámka:  


Beriem na vedomie, že elektronický objednávkový formulár je záväzným dokumentom, ktorý v plnom rozsahu nahrádza Zmluvu o poskytovaní služieb elektronického monitoringu až do momentu podpísania Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Na každú odoslanú objednávku sa tak v plnom rozsahu vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb GPS monitoringu. Zároveň beriem na vedomie, že osobné údaje v rozsahu tohto formulára, poskytnuté spoločnosti Mimicar s.r.o., sú spracované v súlade s nariadením Rady EÚ a Európskeho parlamentu č. 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, použité sú výhradne pre účely komunikácie, zriadenia služby, plnenia zmluvy a na fakturačné účely a nie sú sprostredkované žiadnej tretej strane.

 

Chránime Vaše osobné údaje poskytnuté v rozsahu tohto formulára. Viac informácií TU.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Meno a priezvisko | Názov spoločnosti:  

Korešpondenčná / Fakturačná adresa:  

IČO:  

Kontaktná osoba:  

Email:  

Telefón:  

Užívateľské meno:  

Telefónne čísla imobilizácie vozidla:  

Údaje o vozidle:  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cyklus platieb za služby:  

Roamingové služby:  

Voliteľné príslušenstvo a funkcie:  
Imobilizácia vozidla
Dodatočný alarm vozidla
Identifikácia vodičov
Meranie spotreby paliva
Inštalácia palivovej sondy
Diaľkové sťahovanie dát z tachografu vozidla

 
Poznámka:  

 
Beriem na vedomie, že osobné údaje v rozsahu tohto formulára, poskytnuté spoločnosti Mimicar s.r.o., sú spracované v súlade s nariadením Rady EÚ a Európskeho parlamentu č. 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, použité sú výhradne pre účely komunikácie, zriadenia služby, plnenia zmluvy a na fakturačné účely a nie sú sprostredkované žiadnej tretej strane.

 

Chránime Vaše osobné údaje poskytnuté v rozsahu tohto formulára. Viac informácií TU.

GPS monitoring vozidiel