OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR


Meno a priezvisko | Názov spoločnosti:  

Korešpondenčná / Fakturačná adresa:  

IČO:  

Kontaktná osoba:  

Email:  

Telefón:  

Užívateľské meno:  

Telefónne čísla imobilizácie vozidla:  

Objekt monitoringu / Údaje o vozidle:  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cyklus platieb za služby:  

Roamingové služby:  

Voliteľné príslušenstvo a funkcie:  
Imobilizácia vozidla
Dodatočný alarm vozidla
Identifikácia vodičov
Meranie spotreby paliva
Inštalácia palivovej sondy
Diaľkové sťahovanie dát z tachografu vozidla

 
Poznámka:  


Beriem na vedomie, že elektronický objednávkový formulár je záväzným dokumentom, ktorý v plnom rozsahu nahrádza Zmluvu o poskytovaní služieb elektronického monitoringu až do momentu podpísania Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Na každú odoslanú objednávku sa tak v plnom rozsahu vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb GPS monitoringu. Zároveň beriem na vedomie, že osobné údaje v rozsahu tohto formulára, poskytnuté spoločnosti Mimicar s.r.o., sú spracované v súlade s nariadením Rady EÚ a Európskeho parlamentu č. 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, použité sú výhradne pre účely komunikácie, zriadenia služby, plnenia zmluvy a na fakturačné účely a nie sú sprostredkované žiadnej tretej strane.

Vyhlasujem, že, ako osoba uvedená v tomto formulári, som vlastníkom alebo mám plné právo zastupovať vlastníka uvedených objektov monitoringu, na ktoré dávam inštalovať GPS systém. Zároveň vyhlasujem, že GPS zariadenia a služby elektronického monitoringu poskytované spoločnosťou Mimicar s.r.o., divízia GPS Portal, IČO 44854579 nebudem ja, ani mnou zastupovaná osoba / spoločnosť využívať na sledovanie osôb bez ich písomného súhlasu, ani na sledovanie cudzích objektov bez písomného súhlasu ich vlastníka, ani na páchanie akejkoľvek trestnej činnosti, ani žiadnym iným nezákonným spôsobom.

 

Chránime Vaše osobné údaje poskytnuté v rozsahu tohto formulára. Pre viac informácií KLIKNITE TU.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Meno a priezvisko | Názov spoločnosti:  

Korešpondenčná / Fakturačná adresa:  

IČO:  

Kontaktná osoba:  

Email:  

Telefón:  

Užívateľské meno:  

Telefónne čísla imobilizácie vozidla:  

Objekt monitoringu / Údaje o vozidle:  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cyklus platieb za služby:  

Roamingové služby:  

Voliteľné príslušenstvo a funkcie:  
Imobilizácia vozidla
Dodatočný alarm vozidla
Identifikácia vodičov
Meranie spotreby paliva
Inštalácia palivovej sondy
Diaľkové sťahovanie dát z tachografu vozidla

 
Poznámka:  

 
Beriem na vedomie, že osobné údaje v rozsahu tohto formulára, poskytnuté spoločnosti Mimicar s.r.o., sú spracované v súlade s nariadením Rady EÚ a Európskeho parlamentu č. 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, použité sú výhradne pre účely komunikácie, zriadenia služby, plnenia zmluvy a na fakturačné účely a nie sú sprostredkované žiadnej tretej strane.

Vyhlasujem, že, ako osoba uvedená v tomto formulári, som vlastníkom alebo mám plné právo zastupovať vlastníka uvedených objektov monitoringu, na ktoré dávam inštalovať GPS systém. Zároveň vyhlasujem, že GPS zariadenia a služby elektronického monitoringu poskytované spoločnosťou Mimicar s.r.o., divízia GPS Portal, IČO 44854579 nebudem ja, ani mnou zastupovaná osoba / spoločnosť využívať na sledovanie osôb bez ich písomného súhlasu, ani na sledovanie cudzích objektov bez písomného súhlasu ich vlastníka, ani na páchanie akejkoľvek trestnej činnosti, ani žiadnym iným nezákonným spôsobom.

 

Chránime Vaše osobné údaje poskytnuté v rozsahu tohto formulára. Pre viac informácií KLIKNITE TU.

GPS monitoring vozidiel