ŽIADOSŤ O NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU PRE GPS MONITORING A ZABEZPEČENIE VOZIDIEL


Meno a priezvisko | Názov spoločnosti:  

Obec alebo PSČ:  

IČO:  

Kontaktná osoba:  

Email:  

Telefón:  

Máte záujem o telefonický kontakt? *  
ÁnoNie

Počet vozidiel:  

Značka, typ a rok výroby vozidiel:  

Roamingové služby:  
Bez roaminguRoaming EURoaming SVET

Voliteľné príslušenstvo a funkcie:  
Blokovanie štartu vozidla
Dodatočný alarm vozidla
Identifikácia vodičov
Meranie spotreby paliva
Snímanie stavu paliva pomocou palivovej sondy
Diaľkové sťahovanie dát z tachografu vozidla

Miesto montáže:
Montážne stredisko GPS PortalU zákazníka (cestovné náklady hradí zákazník)


* Prejavením záujmu o telefonický kontakt Vás pracovník GPS Portal môže kontaktovať za účelom upresnenia požiadaviek pre vypracovanie cenovej ponuky.
Pokiaľ neprejavíte záujem o telefonický kontakt, bude Vám zaslaná cenová ponuka so štandardnou konfiguráciou GPS monitoringu a v prípade dodatočných úprav tak môže byť výsledná cena služby odlišná.
 

Beriem na vedomie, že osobné údaje v rozsahu tohto formulára, poskytnuté spoločnosti Mimicar s.r.o., sú spracované v súlade s nariadením Rady EÚ a Európskeho parlamentu č. 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, použité sú výhradne pre účely komunikácie a vypracovania cenovej ponuky a nie sú sprostredkované žiadnej tretej strane.

 

ŽIADOSŤ O NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU

Meno a priezvisko | Názov spoločnosti:  

Obec alebo PSČ:  

IČO:  

Kontaktná osoba:  

Email:  

Telefón:  

Máte záujem o telefonický kontakt? *  
ÁnoNie

Počet vozidiel:  

Značka, typ a rok výroby vozidiel:  

Roamingové služby:  
Bez roaminguRoaming EURoaming SVET

Voliteľné príslušenstvo a funkcie:  
Blokovanie štartu vozidla
Dodatočný alarm vozidla
Identifikácia vodičov
Meranie spotreby paliva
Snímanie stavu paliva pomocou palivovej sondy
Diaľkové sťahovanie dát z tachografu vozidla

Miesto montáže:
Montážne stredisko GPS PortalU zákazníka (cestovné náklady hradí zákazník)

* Prejavením záujmu o telefonický kontakt Vás pracovník GPS Portal môže kontaktovať za účelom upresnenia požiadaviek pre vypracovanie cenovej ponuky.
Pokiaľ neprejavíte záujem o telefonický kontakt, bude Vám zaslaná cenová ponuka so štandardnou konfiguráciou GPS monitoringu a v prípade dodatočných úprav tak môže byť výsledná cena služby odlišná.
 

Beriem na vedomie, že osobné údaje v rozsahu tohto formulára, poskytnuté spoločnosti Mimicar s.r.o., sú spracované v súlade s nariadením Rady EÚ a Európskeho parlamentu č. 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, použité sú výhradne pre účely komunikácie a vypracovania cenovej ponuky a nie sú sprostredkované žiadnej tretej strane.

 

Chránime Vaše osobné údaje poskytnuté v rozsahu tohto formulára. Viac informácií TU.

GPS monitoring vozidiel