ŽIADOSŤ O NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU PRE GPS MONITORING A ZABEZPEČENIE VOZIDIEL


Názov spoločnosti | Meno a priezvisko:  

Sídlo firmy | Trvalý pobyt:  

IČO:  

DIČ:

Kontaktná osoba:  

Telefón:  

Email:  

Počet vozidiel:  

Značka, typ a rok výroby vozidiel:  

Roamingové služby:  
Bez roaminguRoaming EURoaming SVET

Voliteľné príslušenstvo a funkcie:  
Blokovanie štartu vozidla
Dodatočný alarm vozidla
Identifikácia vodičov
Snímanie paliva

Poznámka:  


V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním poskytnutých osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

 

ŽIADOSŤ O NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU

Názov spoločnosti | Meno a priezvisko:  

Sídlo firmy | Trvalý pobyt:  

IČO:  

DIČ:

Kontaktná osoba:  

Telefón:  

Email:  

Počet vozidiel:  

Značka, typ a rok výroby vozidiel:  

Roamingové služby:  
Bez roaminguRoaming EURoaming SVET

Voliteľné príslušenstvo a funkcie:  
Blokovanie štartu vozidla
Dodatočný alarm vozidla
Identifikácia vodičov
Snímanie paliva

Poznámka:  

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním poskytnutých osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

 

GPS monitoring vozidiel
Facebook
Google+
YouTube