OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR


Názov spoločnosti | Meno a priezvisko:  

Sídlo firmy | Trvalý pobyt:  

IČO:  

DIČ:

Kontaktná osoba:  

Telefón:  

Email:  

Užívateľské meno:  

Telefónne čísla imobilizácie vozidla:  

Údaje o vozidle:  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cyklus platieb za služby:  

Roamingové služby:  

Voliteľné príslušenstvo a funkcie:  
Imobilizácia vozidlaIdentifikácia vodičovDodatočný alarm vozidla
Snímanie palivaSnímanie teploty

 
Poznámka:  


V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním poskytnutých osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Názov spoločnosti | Meno a priezvisko:  

Sídlo firmy | Trvalý pobyt:  

IČO:  

DIČ:

Kontaktná osoba:  

Telefón:  

Email:  

Užívateľské meno:  

 

Údaje o vozidle:  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cyklus platieb za služby:  

Roamingové služby:  

Voliteľné príslušenstvo a funkcie:  
Imobilizácia vozidlaIdentifikácia vodičovDodatočný alarm vozidla
Snímanie palivaSnímanie teploty

Telefónne čísla imobilizácie vozidla:  
1.
2.
3.
4.

Poznámka:  

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním poskytnutých osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

 

GPS monitoring vozidiel
Facebook
Google+
YouTube